Revista Română de
Interacţiune Om-Calculator

Vol.7, Nr.1, 2014

ISSN 1843-4460

English version


Cuprins

Parser de dependenţe pentru limba română realizat pe baza parserelor pentru alte limbi romanice.
Iulia Maria Florea, Traian Rebedea, Costin-Gabriel Chiru
 
1 - 20
InstantPlay - O Platformă de Cloud Gaming.
Şerban Ungureanu, Andrei Panu, Lenuţa Alboaie, Sabin-Corneliu Buraga, Adrian Iftene
 
21 - 36
Platformă analitică pentru studiul datelor generate de serviciile de telemedicină.
Daniela-Anca Sârbu
 
37 - 52
Sistem interactiv de marketing pe Internet.
Electra Mitan, Ana-Maria Borozan
 
53 - 70
Tehnici de interacţiune utilizator cu obiecte 3D modelate prin particule.
Denisa Copândean, Adrian Sabou, Dorian Gorgan
 
71 - 88
 

Rezumate

Parser de dependenţe pentru limba română realizat pe baza parserelor pentru alte limbi romanice

Iulia Maria Florea1,2, Traian Rebedea1,2, Costin-Gabriel Chiru1

1Universitatea Politehnica din Bucureşti, Facultatea de Automatică şi Calculatoare,
Splaiul Independenţei, Nr. 313, 060042 Bucureşti, România

2TeamNet International, Splaiul Independenţei, Nr. 319, 060044 Bucureşti, România
E-mail: iulia.florea@cti.pub.ro, traian.rebedea@cs.pub.ro, costin.chiru@cs.pub.ro

Rezumat: Determinarea dependenţelor sintactice între cuvintele dintr-o frază reprezintă o sarcină importantă în domeniul procesării limbajului natural, fiind utilă pentru o varietate de aplicaţii, printre care traducerea automată, extragerea şi clasificarea opiniilor din texte, aplicaţiile de tip întrebare-răspuns şi altele. Lucrarea de faţă reprezintă un prim pas pentru crearea semi-automată a unui corpus adnotat cu dependenţe sintactice pentru limba română, îmbogăţit cu informaţii despre tipul cuvintelor şi a relaţiilor dintre ele. În lipsa unui parser sintactic sau de dependenţe creat (antrenat) special pentru limba română, acest corpus este necesar pentru a obţine rezultate mai bune în aplicaţiile lingvistice care au nevoie de arbori de dependenţe. Pentru aceasta, am plecat de la două tipuri de parsere existente foarte cunoscute, primul antrenat pentru limba franceză şi al doilea pentru limba spaniolă, care au fost modificate pentru a analiza frazele în limba română. Rezultatele obţinute prin această metodă sunt explicate şi comparate cu cele întoarse de către un analizor antrenat pentru limba română, pe un corpus de dimensiuni medii.

Cuvinte cheie: prelucrarea limbajului natural, parsarea de dependenţe, adaptare parsere, extragere caracteristici, sintaxă.

Citaţi acest articol astfel:
Florea, I.M., Rebedea, T., Chiru, C.G. Parser de dependenţe pentru limba română realizat pe baza parserelor pentru alte limbi romanice. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator 7(1), 1-20, 2014.

Textul integral

 

InstantPlay - O platformă de Cloud Gaming

Şerban Ungureanu, Andrei Panu, Lenuţa Alboaie, Sabin-Corneliu Buraga, Adrian Iftene
Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iaşi
General Berthelot 16, Iaşi   
E-mail: {serban.ungureanu, andrei.panu, adria, busaco, adiftene}@info.uaic.ro

Rezumat: Cloud Gaming reprezintă un serviciu ce oferă utilizatorilor posibilitatea de a rula jocuri fără a le mai instala pe calculatoarele proprii. Jocurile sunt lansate în execuţie pe servere din cloud, iar ieşirea grafică a acestora este compresată şi trimisă prin reţea. Această modalitate de operare oferă câteva avantaje majore. În prima secţiune prezentăm care sunt aceste avantaje, dar şi dezavantajele existente. În a doua secţiune vom realiza o scurtă introducere în istoricul acestor servicii şi despre implementările existente pe piaţa de profil. În a treia secţiune prezentăm o implementare proprie a unei astfel de platforme, iar în a patra descriem un scenariu de utilizare şi prezentăm rezultatele unui test comparativ cu o platformă comercială existentă.

Cuvinte cheie: cloud computing, gaming as a service, streaming video.

Citaţi acest articol astfel:
Ungureanu, S., panu, A., Alboaie, L., Buraga, S.C., Iftene, A. InstantPlay – O platformă de Cloud Gaming. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator 7(1), 21-36, 2014.

Textul integral

 

Platformă analitică pentru studiul datelor generate de serviciile de telemedicină

Daniela-Anca Sârbu

Universitatea „Politehnică” Bucureşti
Str Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti
E-mail: sarbuanca@gmail.com

Rezumat: În prezent, majoritatea studiilor din domeniul telemedicinei sunt axate pe oferirea unor servicii cât mai complexe şi pe dezvoltarea unor noi paradigme de livrare a acestor servicii. Lucrarea propune o nouă abordare pentru îmbunătăţirea serviciilor de telemedicină: analiza volumului mare de date generat şi corelarea acesteia cu poziţia geografică a utilizatorului. Obiectivul studiului presupune identificarea celor mai relevante date deţinute de un operator telefonic şi prelucrarea acestora pentru a le putea expune într-o manieră simplă şi intuitivă. Astfel, se poate obţine o viziune clară asupra indicatorilor consumului de servicii şi a modalităţii în care acest consum poate fi corelat cu localizarea geografică pentru a putea extrage concluzii informate. În acest sens, este propusă realizarea unei platforme analitice bazată pe un datamart ce alimentează un cub analitic OLAP pentru a permite interogarea acestuia pe diverse axe de interes. Lucrarea prezintă atât modelarea datelor şi arhitectura aplicaţiei, cât şi modalităţile de vizualizare a rezultatelor. Vizualizarea se realizează în mod interactiv, prin tablouri de bord personalizate ce conţin informaţia agregată la cel mai înalt nivel.

Cuvinte cheie: data mining, data mart, Online Analytical Processing, Call Detail Records.

Citaţi acest articol astfel:
Sârbu, D.A. Platformă analitică pentru studiul datelor generate de serviciile de telemedicină. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator 7(1), 37-52, 2014.

Textul integral

 

Sistem interactiv de marketing pe Internet

Electra Mitan, Ana-Maria Borozan
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică - ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, 011455, Bucureşti
e-mail: electra.mitan@ici.ro, marika@ici.ro

Rezumat: Articolul prezintă sistemul interactiv de marketing  IMM-Market, ce poate fi folosit pentru dezvoltarea, într-o manieră modernă, a afacerilor unei organizaţii de tip IMM (întreprindere mijlocie sau mică). Sistemul a fost dezvoltat sub forma unui portal web modular integrat cu patru componente: informare, colaborare, administrare, marketing. Utilizatorii care pot accesa sistemul sunt diferenţiaţi pe categorii: autorizaţi (personal cu funcţii de execuţie; au acces în zona publică a sistemului), experţi (personal cu funcţie de conducere; au acces în zona expert) şi administratori (au acces în zonele expert şi de administrare a sistemului). IMM-Market poate fi accesat pe Internet de către oricine, oricând şi de oriunde. Cu o interfaţă prietenoasă, IMM-Market este un instrument interactiv pentru administrarea afacerilor (business process management) care facilitează: investigarea pieţei şi a consumului, testarea acceptabilităţii produselor pe piaţă, modelarea vânzărilor, urmărirea produselor în consum, evaluarea şi testarea produselor, cercetarea preţului

Cuvinte cheie: Marketing interactiv, Internet, Administrarea afacerilor.

Citaţi acest articol astfel:
Mitan, E., Borozan, A.M.. Sistem interactiv de marketing pe Internet. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator 7(1), 53-70, 2014.

Textul integral

 

Tehnici de interacţiune utilizator cu obiecte 3D modelate prin particule 

Denisa Copândean, Adrian Sabou, Dorian Gorgan
Universitatea Tehnică Cluj-Napoca – UTCN
Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca
E-mail: denisa_s_86@yahoo.com , {adrian.sabou, dorian.gorgan}@cs.utcluj.ro

Rezumat: Pentru a dezvolta aplicaţii flexibile, cu un grad ridicat de interactivitate, trebuie înţelese capacităţile şi limitele utilizatorului şi ale calculatorului. Interacţiunea dintre utilizator şi obiectele modelate este asigurată prin informaţia care se primeşte şi se transmite. De asemenea, pentru a dezvolta sisteme interactive, trebuie să se ţină cont de modul în care contextul şi modelul sunt definite şi dezvoltate. În cazul nostru, am determinat faptul că modelarea prin particule introduce provocări în ceea ce priveşte interacţiunea în mediul virtual, fiind necesară dezvoltarea unor tehnici de interacţiune particularizate pentru a simula operaţiile naturale ale utilizatorului. Această lucrare prezintă tehnici de interacţiune a utilizatorului cu obiecte deformabile modelate prin tehnica particulelor, precum selecţia, manipularea şi secţionarea în volum. De asemenea, sunt descrise conceptele şi tehnicile care stau la baza acestor interacţiuni, precum tehnica “bounding volume” şi implementarea instrumentului virtual care realizează secţionarea. Nu în ultimul rând sunt descrise provocările care apar în realizarea interacţiunii într-o scenă tridimensională folosind dispozitive de intrare bidimensionale precum mausul.

Cuvinte cheie: obiecte volumetrice 3D, paralelism, lamă, tăiere.

Citaţi acest articol astfel:
Copândean,D., Sabou, A., Gorgan, D. Tehnici de interacţiune utilizator cu obiecte 3D modelate prin particule. Revista Romana de Interactiune Om-Calculator 7(1), 71-88, 2014.

Textul integral