Prezentare RoCHI2012

Conferinţa Naţională de Interacţiune Om-Calculator este forumul anual de prezentare şi dezbatere a noilor rezultate, studii şi cercetări, produse şi aplicaţii practice în proiectarea, evaluarea şi implementarea sistemelor interactive.

Invităm cercetători şi practicieni, profesori şi studenţi, profesionişti din mediul academic sau din industrie, toţi cei interesaţi de studiul aspectelor complexe ale interacţiunii om-calculator să participe şi să contribuie la RoCHI 2012!

Publicarea lucrărilor

Lucrările vor fi publicate de Editura MatrixRom în numărul special al Revistei Române de Interacţiune Om-Calculator (RRIOC), ISSN 1843-4460, indexată de CNCSIS la nivel B+, şi vor fi indexate în HCI Bibliography, Computer Science Bibliographies şi Index Copernicus. Pentru mai multe detalii vizitaţi pagina Indexing a revistei RRIOC.

Comments are closed.