Revista Română de
Interacţiune Om-Calculator

Vol. 5 (2012) Număr special: Interacţiune Om-Calculator 2012

Volumul Conferinţei Naţionale de Interacţiune Om-Calculator
Bucureşti, 6-7 Septembrie 2012

ISSN 1843-4460

English version


Cuprins

Interactions in Smart Environments and the Importance of Modelling
Peter Forbrig
 

1-12

Un model formativ de măsurare a valorii motivaţionale a unei aplicaţii educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită
Costin Pribeanu
 

13-18

Evaluarea a două aplicaţii de realitate îmbogaţită destinate mediului şcolar - focus grup cu cadre didactice
Dragoş Daniel Iordache, Ioan Neacşu
 

19-25

Prototipuri de interacţiune om-maşina şi tipuri de aplicaţii educaţionale specifice realităţii îmbogăţite pe dispozitive mobile
Livia Ştefan
 

26-30

Interacţiunea grafică 2D în materiale educaţionale
Andreea Chiscari, Dorian Gorgan
 

31-36

Experimentarea unui model de acceptare a sistemelor de e-learning
Alexandru Balog
 

37-40

Controlarea aplicaţiilor ce funcţioneaza pe sisteme Windows prin intermediul dispozitivelor Android
Cristina Şerban, Irina Grosu, Alexandra Siriţeanu, Alexandru Averescu, Adrian Iftene
 

41-44

Optimizarea interfeţelor platformelor educaţionale
Constantin-Gelu Apostol, Alina-Mihaela Ion, Dragoş Vespan
 

45-48

Dezvoltarea conţinutului educaţional bazat pe servicii Web
Arnold-Mihai Waldraf, Dorian Gorgan
 

49-54

Reţele de analiză a relaţiilor de intertextualitate
Ioan Cristian Ghiban, Ştefan Trauşan-Matu
 

55-64

Sistem de Sinteză Text – Vorbire pentru Limba Română
Teodor Paul Alin Becan, Dorian Gorgan
 

65-70

Analiza automata a auto-explicaţiilor
Bogdan Oprescu, Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, Maryse Bianco
 

71-76

Recrutare web 2.0
Vlad Posea
 

77-80

Probleme specifice de utilizabilitate în siturile web municipale: Un studiu de caz cu cinci primării de sector
Costin Pribeanu, Maria Gheorghe-Moisii, Dragoş Daniel Iordache
 

81-84

Testarea cu utilizatori a unei componente pentru învăţarea matematicii
Ion Smeureanu, Narcisa Isăilă
 

85-88

Studiu de caz în analiza accesibilităţii sistemelor interactive cu instrumentul MOM
Paul Fogarassy-Neszly
 

89-92

Metoda Personas în Contextul Web-ului Semantic
Ştefan Negru, Sabin Buraga
 

93-96

Formarea de echipe pe baza profilelor psihologice
Corina Ciubuc, Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea
 

97-102

Analiza stărilor emoţionale induse de citirea unei ştiri utilizând Analiza Semantică Latentă
Diana Lupan, Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea, Philippe Dessus, Maryse Bianco
 

103-108

Evolutionary Social Network Analysis of Web-based Educational Environments
Andrew Laghos
 

109-112

O analiză privind accesibilitatea şi calitatea informaţiei referitoare la suicid disponibilă pe Internet în limba romană
Ana Maria Marhan
 

113-116

Interfaţă video interactivă pentru sisteme încorporate
Dan Rotar, Dragoş Andrioaia
 

117-120

Autentificare pe telefon mobil prin recunoaşterea feţei
Julia Kovacs, Dorian Gorgan
 

121-124

Utilizarea interfetelor LabView pentru generarea formelor de undă şi a fişierelor specifice incercării aparatelor electrice de comutaţie
Marinel Popescu, Constantin Iancu
 

125-128

Descrierea diagramatică a prelucrării imaginilor satelitare în aplicaţia GreenLand
Dănuţ Mihon, Vlad Colceriu, Angela Minculescu, Victor Bâcu, Dorian Gorgan
 

129-134

 

Rezumate

Interactions in Smart Environments and the Importance of Modelling

Peter Forbrig

Department of Computer Science
Albert-Einstein-Str. 21, D-18051
University of Rostock, Rostock, Germany
peter.forbrig@uni-rostock.de

Rezumat. One challenge in software engineering is the development of smart environments that help users to intuitively accomplish their tasks. The ideal smart environment dynamically manages a diverse collection of devices, is accessible by multiple users and effectively supports the users’ tasks. The design of smart environments relies on detailed models of devices, users and their tasks.
In this paper, we present our modelling language “CTML” specifically developed for smart environments. We demonstrate how the language was designed and how it was used for usability evaluations in a virtual smart environment. We then discuss the importance of “task migrateability” – a usability principle often neglected by contemporary smart environments. We argue that the proper implementation of this usability criterion can improve the usability of smart environments. Finally, we investigate how tangible user interfaces are related to smart environments and how this interaction technique can be used to support task migrateability.

Textul integral

 

Un model formativ de măsurare a valorii motivaţionale a unei aplicaţii educaţionale bazate pe realitate îmbogăţită

Costin Pribeanu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
pribeanu@ici.ro

Rezumat. Un deziderat al proiectării sistemelor de e-learning este creşterea valorii educaţionale şi motivaţionale. Evaluarea valorii motivaţionale a aplicaţiilor bazate pe tehnologia realitaţii îmbogăţite (AR – Augmented Reality) precum şi a relaţiei cu utilitatea percepută şi intenţia de utilizare sunt subiecte de interes actual. În acest articol se propune o perspectivă nouă în evaluarea plăcerii percepute, privită ca un construct măsurat formativ care are ca efecte utilitatea percepută şi intenţia de utilizare. Modelul de măsurare este integrat într-un model structural care este estimat prin analiza structurii covarianţei (CSA – covariance structure analysis). Ca studiu de caz, se folosesc două aplicaţii AR, prima pentru învăţarea biologiei şi a doua pentru învăţarea chimiei.

Textul integral

 

Evaluarea a două aplicaţii de realitate îmbogăţită destinate mediului şcolar – focus grup cu cadre didactice

Dragos Daniel Iordache1, Ioan Neacşu2

1Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
iordache@ici.ro

2Universitatea din Bucuresti
Bd. Mihail Kogalniceanu, nr. 36-46
neacsuioan2008@yahoo.com

Rezumat. În acest articol sunt prezentate rezultatele evaluării cu cadre didactice a valorilor adăugate de utilizarea economică si adecvată psihologic si educaţional a unei platforme de predare-învăţare bazată pe tehnologia de realitate îmbogăţită. Au fost evaluate două aplicaţii didactice dezvoltate pe această platformă în cadrul proiectului internaţional ARiSE. Una dintre aplicaţiii a vizat biologia de clasa a VII-a iar cealaltă a fost elaborată cu scopul învăţarii cunostinţelor de chimie (structura atomului, tabelul periodic al elementelor). Ca metodă de evaluare a fost utilizat focus-grupul, realizat pe baza a două ghiduri de interviu corespunzătoare fiecărui scenariu testat.

Textul integral

 

Prototipuri de interacţiune om-maşină şi tipuri de aplicaţii educaţionale specifice realităţii îmbogăţite pe dispozitive mobile

Livia Ştefan
Universitatea Politehnică Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 313, sector 6, Bucureşti
livia.stefan@itc.ro

Rezumat. Realitatea îmbogăţită sau augmentată (Augmented Reality) - AR stimulează percepţia realităţii înconjurătoare prin intermediul unor interfeţe om-maşină inovative şi interactive. Dezvoltarea exponenţială a capabilităţilor dispozitivelor mobile, precum şi îmbunătăţirea algoritmilor specifici AR, le-au transformat pe acestea în platforme integrate şi miniaturizate de aplicaţii de AR, utilizabile nu numai în medii de cercetare academică, ci şi în aplicaţii comerciale. Lucrarea de faţă urmăreşte să structureze o informaţie referitoare la prototipuri de interacţiune om-maşină specifice paradigmei de realitate îmbogăţită mobilă (Mobile Augmented Reality) - MAR şi să prezinte exemple de utilizare pentru proiectarea aplicaţiilor educaţionale moderne, pe dispozitive mobile. Lucrarea prezintă în final concluzii pe baza experienţei proprii de realizare a unei aplicaţii educaţionale de tip navigator de realitate îmbogăţită (AR browser).

Textul integral

 

Interacţiunea grafică 2D în materiale educaţionale

Andreea Chişcari, Dorian Gorgan
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului 28, Cluj-Napoca
andreeachiscari@gmail.com, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. Lucrarea de faţă prezintă principalele tehnici folosite în domeniul recunoaşterii schiţelor. Vom analiza problemele ridicate de construirea unui astfel de sistem. Vom utiliza tehnicile studiate din domeniul recunoaşterii schiţelor pentru a crea un sistem de recunoaştere capabil să evalueze o schiţă, având un model de referinţă pentru aceasta. Dorim să integrăm acest sistem într-o platformă eLearning pentru a-l utiliza în evaluarea răspunsurilor grafice ale studenţilor. Sistemele de recunoaştere a schiţelor s-au dovedit deja a fi unelte valoroase în educaţie. Domeniile în care sunt utilizate aceste sisteme sunt: circuite logice, circuite electrice, diagrame UML, mecanică, chimie, matematică etc.

Textul integral

 

Experimentarea unui model de acceptare a sistemelor de e-learning

Alexandru Balog

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
alexb@ici.ro

Rezumat. Scopul studiului este de a testa un model de acceptare a sistemelor de e-learning având ca referinţă modelul UTAUT. După o scurtă prezentare a modelului UTAUT, se descriu modelul propus şi ipotezele, metodele utilizate şi rezultatele obţinute din experimentare pe un eşantion de studenţi (N=224). Prin aplicarea metodelor de analiză multivariată, rezultatele obţinute arată că modelul este viabil în contextul e-learning din România. Modelul explică 63% din varianţa Intenţiei de continuare a utilizării sistemului de e-learning.

Textul integral

 

Controlarea aplicaţiilor ce funcţionează pe sisteme Windows prin intermediul dispozitivelor Android

Cristina Şerban, Irina Grosu, Alexandra Siriţeanu, Alexandru Averescu, Adrian Iftene

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, Facultatea de Informatică
{cristina.serban, irina.grosu, alexandra.siriteanu, alexandru.averescu, adiftene}@info.uaic.ro

Rezumat. Articolul de faţă prezintă o aplicaţie creată de autorii articolului pentru platforma Android, care permite unui utilizator să controleze de la distanţă aplicaţiile ce funcţionează pe un calculator pe care rulează sistemul de operare Microsoft Windows. Aplicaţia este compusă din două module importante: clientul (aplicaţia ce funcţionează pe telefonul utilizatorului) şi serverul (aplicaţia ce funcţionează pe calculator), la care se adaugă protocoalele de comunicare dintre cele două module (bazate pe Bluetooth şi pe Wi-Fi). În cele ce urmează, vom face o prezentare detaliată a arhitecturii sistemului, urmată de o evaluare a acestei soluţii, bazată pe câteva studii de caz şi pe câteva teste relevante.

Textul integral

 

Optimizarea interfeţelor platformelor educaţionale

Constantin-Gelu Apostol, Alina-Mihaela Ion, Dragoş Vespan

Academia de Studii Economice
Piaţa Romană 6, Bucureşti
{constantin.apostol, alina.ion, dragos.vespan}@ie.ase.ro

Rezumat. Dezvoltarea unor platforme educaţionale pentru promovarea instruirii asistate în învăţământul superior economic constituie una din preocupările actuale ale specialiştilor IT şi cadrelor didactice universitare. Articolul tratează problematica promovării modalităţilor de interacţiune a utilizatorilor cu o astfel de platformă, implementată în cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, pentru studenţii Facultăţii de Administrarea Afacerilor, secţia franceză.

Textul integral

 

Dezvoltarea conţinutului educaţional bazat pe servicii Web

Arnold-Mihai Waldraf, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, 28, Cluj-Napoca
waldrafarnold@yahoo.com, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. Lucrarea prezintă dezvoltarea şi experimentarea unei platforme eLearning bazată pe servicii Web, numită eLaWS. Se descriu conceptele şi tehnicile care permit dezvoltarea flexibilă şi dinamică a conţinutului din materialele educaţionale pe baza unui set de servicii Web. Se prezintă modelele utilizator şi lecţie cu conţinut dinamic, mecanismele de comunicare şi, respectiv un set de experimente pentru testarea, evaluarea şi validarea platformei eLaWS. Prin dezvoltarea conţinutului educaţional prin intermediul serviciilor Web, se îmbunătăţeşte procesul de adăugare la conţinutul lecţiilor a unor funcţionalităţi noi. Aceste noi funcţionalităţi sunt conectate într-un mod dinamic de către platforma sistemului eLearning.

Textul integral

 

Reţele de analiză a relaţiilor de intertextualitate

Ioan Cristian Ghiban1, Ştefan Trăuşan-Matu1,2

1Universitatea “Politehnica” Bucureşti
313 Splaiul Independenţei, Bucureşti,
ioan.ghiban@cs.pub.ro, stefan.trausan@cs.pub.ro

2Institutul de Cercetări în Inteligenţă artificială
Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti

Rezumat. Pentru a găsi particularităţi ale polifoniei bahtiniene, ale modului în care se influenţează firele de discurs între ele, considerăm utilă abordarea intertextualităţii din perspectiva teoriei grafurilor şi a statisticii. Articolul de faţă prezintă modele teoretice, tehnici de prelucrare cu aplicaţiile lor şi rezultate care certifică drept importantă abordarea bazată pe reţele a intertextualităţii. În final, sunt introduse două aplicaţii originale de analiză supervizată şi nesupervizată a textelor antice de natură filosofică şi religioasă. Ele sunt utile în detecţia automată a influenţelor intertextuale şi în valorificarea unor resurse textuale din Encliclopedia Catolică prin facilitarea procesului de supervizare al conţinutului discursiv.

Textul integral

 

Sistem de Sinteză Text – Vorbire pentru Limba Română

Teodor Paul Alin Becan, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
Str. Memorandumului nr. 28, Cluj-Napoca
Becan.Paul@it-dynamics.ro, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. Această lucrare îşi propune să prezinte realizarea şi implementarea unui sistem de sinteză a textului în limba română pentru producerea sunetelor corespondente printr-un analizator de text şi prelucrarea unor sunete pre-înregistrate. Se prezintă abordarea utilizată pentru căutarea componentelor de sunet, care corespund pentru o intrare de tip text, dintr-o bază de date acustice predefinite/pre-înregistrate. Am integrat acest modul de căutare în componenta de Analizator Text-Sunet a unui sistem Text-to-Speech (TTS) pentru limba română. Normele de căutare sunt construite pe marginea contextului din textul original, din punct de vedere fonetic şi posibilitatea aplicării lui la un context similar al înregistrărilor din baza de date. De la început am pornit cu premisa că rezultatele care ţin cont de context, vor avea o calitate superioară. Rezultate experimentale sunt prezentate de asemenea în conţinutul acestei lucrări pentru a contura cât mai bine finalitatea proiectului.

Textul integral

 

Analiza automată a auto-explicaţiilor

Bogdan Oprescu1, Mihai Dascălu1, Ştefan Trăuşan-Matu1, Traian Rebedea1, Philippe Dessus2, Maryse Bianco2
1Universitatea Politehnica din Bucureşti
313 Splaiul Independenţei, Bucuresti
bogdan.oprescu@cti.pub.ro, {mihai.dascalu, stefan.trausan, traian.rebedea}@cs.pub.ro

2Université Pierre-Mendès France
Grenoble CEDEX 9, Franţa
{philippe.dessus, maryse.bianco}@upmf-grenoble.fr

Rezumat. Auto-explicaţiile reprezintă verbalizări pe care un cititor şi le formulează în timpul lecturii unui text în vederea înţelegerii mai eficiente a conţinutului. Sistemul implementat este proiectat să analizeze în mod automat aceste explicaţii, permiţându-i astfel profesorului să evalueze mai în detaliu nivelul de înţelegere al materialelor citite; implementări similare există doar pentru limba engleză. Lucrarea de faţă prezintă pe scurt arhitectura aplicaţiei şi tehnologiile folosite în implementare şi descrie modul în care s-a realizat evaluarea verbalizărilor. Metoda propusă se bazează pe tehnici specifice de prelucrare a limbajului natural adaptate pentru limba franceză şi se adresează utilizării în clasele din şcoala primară. În plus, în cadrul procesului de analiză am integrat o euristică proprie la nivel de concepte pentru a putea evalua similaritatea dintre textele iniţiale şi verbalizările elevilor.

Textul integral

 

Recrutare web 2.0

Vlad Posea

Universitatea Politehnica Bucuresti
Splaiul Independenţei 313, sector 6
vlad.posea@cs.pub.ro

Rezumat. Articolul descrie primii paşi în realizarea unui sistem semantic de management al competenţelor. Sistemul este destinat îmbunătăţirii activităţii unei companii de recrutare specializate pe domeniul IT şi utilizează tehnologii din domeniul webului semantic si al serviciilor web.

Textul integral

 

Probleme specifice de utilizabilitate în siturile web municipale: Un studiu de caz cu cinci primării de sector

Costin Pribeanu, Maria Gheorghe-Moisii, Dragoş Daniel Iordache

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
{pribeanu, maria, iordache}@ici.ro

Rezumat. Utilizabilitatea siturilor web este o cerinţă importantă în societatea informaţională. Din păcate, pe plan naţional nu există încă o practică curentă de evaluare a produselor informatice înainte de a fi instalate la utilizator. Scopul acestui articol este de a prezenta un studiu de caz în evaluarea formativă a utilizabilităţii siturilor web din administraţia publică locală. Rezultatele evaluării arată o utilizabilitate scăzută, ca urmare a slabei orientări către cerinţele utilizatorului şi a unor practici necorespunzătoare în activitatea de dezvoltare.

Textul integral

 

Testarea cu utilizatori a unei componente pentru învăţarea matematicii

Ion Smeureanu1, Narcisa Isăilă2
1Academia de Studii Economice
Calea Dorobanţilor, nr. 15-17, Bucureşti
smeurean@ase.ro

2Universitatea Creştină “Dimitrie Cantemir”
Splaiul Unirii nr.176, Bucureşti, România
isaila_narcisa@yahoo.com

Rezumat. În proiectarea software-ului necesar instruirii asistate de calculator prin intermediul tehnologiilor asistive (pentru persoane cu dizabilităţi), utilizabilitatea şi accesibilitatea sunt considerate două atribute de mare importanţă. Evaluate în mod separat, cele mai multe evaluări sunt rezultatul cercetărilor în domeniul utilizabilităţii, care se adresează tuturor, în timp ce pentru persoanele cu dizabilităţi, mai ales vizuale, accesibilitatea este prioritară. Legătura strânsă între accesibilitate şi utilizabilitate are la bază nevoile utilizatorilor în realizarea unor obiective clar definite astfel că, accesibilitatea produselor software trebuie privită prin prisma utilizării lor de către persoanele cu dizabilităţi. Lucrarea îşi propune să prezinte rezultatul cercetării întreprinse în două centre de învăţământ pentru persoane cu dizabilităţi vizuale, privind aprecierea unui software de învăţare a matematicii, prin prisma caracteristicilor de accesibilitate şi utilizabilitate.

Textul integral

 

Studiu de caz în analiza accesibilităţii sistemelor interactive cu instrumentul MOM

Paul Fogarassy-Neszly

BAUM Engineering
Str. Traian Moşoiu nr.8, Arad
pf@baum.ro

Rezumat. Asigurarea accesibilităţii interfeţelor grafice este o condiţie obligatorie pentru ca persoanele cu deficienţe de vedere să poată utiliza aplicaţiile informatice. Pentru a evalua accesibilitatea unei aplicaţii este necesar un instrument software capabil să identifice cât mai multe dintre problemele de accesibilitate. În acest articol se prezintă câteva studii de caz în analiza accesibilităţii cu instrumentele din pachetul MOM (Meaningful Object Manager).

Textul integral

 

Metoda Personas în Contextul Web-ului Semantic

Ştefan Negru, Sabin Buraga

Facultatea de Informatică, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”
General Berthelot, 16, Iaşi
{stefan.negru, busaco}@infoiasi.ro

Rezumat. Personas reprezintă una dintre cele mai utilizate metode pentru colectarea şi prezentarea preferinţelor utilizatorilor în contextul interacţiunii om-calculator. Totuşi, puţine studii sunt axate pe interconectarea informaţiilor incluse în personas cu alte informaţii implicate în procesele de dezvoltare şi testare a unui produs sau în ceea ce priveşte crearea unui model conceptual specific. În acest articol, vom considera tehnologii specifice Web-ului semantic, cum ar fi micro-datele şi RDFa, pentru a facilita rezolvarea acestor aspecte, propunând un model conceptual pentru personas (o schemă de date HTML5).

Textul integral

 

Formarea de echipe pe baza profilelor psihologice

Corina Ciubuc, Mihai Dascălu, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea

Universitatea Politehnică Bucureşti
Str. Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti
corina.ciubuc@cti.pub.ro, {mihai.dascalu, stefan.trausan, traian.rebedea}@cs.pub.ro

Rezumat. La nivel psihologic, fiecare persoană este unică fiind caracterizată de propriile valori. Deşi persoanele se încadrează în diverse tipuri de personalitate, în final ele reuşesc să se înţeleagă reciproc şi să interacţioneze, indiferent de divergenţele de opinie pe care le au. În mod normal, fiecare om foloseşte un set propriu de cuvinte în mod frecvent. Acestea pot scoate la suprafaţă aspecte importante despre comportamentul şi personalitatea fiecăruia. În ultima vreme au apărut diverse metode de analiză automată a discursului care ne pot ajuta în determinarea stărilor de spirit exprimate intrinsec. Motivaţia acestei lucrări a apărut o dată cu următoarea întrebare: Este posibil să recomandăm o persoană unei echipe formate din studenţi, ştiind doar profilul ei psihologic, ce a fost determinat prin analiza cuvintelor pe care acesta le foloseşte în viaţa de zi cu zi? Prin urmare, scopul acestui articol este de a prezenta un mod de analiză a unei echipe folosind diverse criterii şi de a recomanda potenţiali noi membri care se potrivesc cel mai bine cerinţelor echipei.

Textul integral

 

Analiza stărilor emoţionale induse de citirea unei ştiri utilizând Analiza Semantică Latentă

Diana Lupan1, Mihai Dascălu1, Ştefan Trăuşan-Matu1, Traian Rebedea1, Philippe Dessus2, Maryse Bianco2

1Universitatea Politehnica din Bucureşti
313 Splaiul Independenţei, Bucuresti
diana.lupan@cti.pub.ro, {mihai.dascalu, stefan.trausan, traian.rebedea}@cs.pub.ro

2Université Pierre-Mendès France
Grenoble CEDEX 9, Franţa
{philippe.dessus, maryse.bianco}@upmf-grenoble.fr

Rezumat. Emoţiile pot fi identificate atât în comunicarea verbală cât şi în cea scrisă. Dacă în primul caz pot fi identificate mai uşor datorită unor trăsături specifice comunicării verbale (limbajul corpului, tonul vocii sau inflexiuni), în al doilea caz regăsirea acestora poate fi o adevărată provocare. Aşadar, propunem o metodă inedită de analiză automată a emoţiilor transmise prin intermediul comunicării scrise, mai exact, determinarea stării emoţionale a unei persoane în urma citirii unei ştiri. Cu alte cuvinte, scopul nostru este de a determina cum citirea unei ştiri afectează starea emoţională a cititorului şi să ajustăm aceste valori pe baza stării emoţionale curente a acestuia. Dintr-o perspectivă mai tehnică, sistemul dezvoltat (Emo2 – Emotions Monitor) combină o abordare independentă de context (evaluarea efectivă a ştirii utilizând tehnici de prelucrare a limbajului natural) cu influenţele determinate de starea emoţională curentă a utilizatorului. Astfel, scopul metodei propuse este de a obţine o estimare a stării emoţionale finale a utilizatorului cât mai apropiată de cea reală.

Textul integral

 

Evolutionary Social Network Analysis of Web-based Educational Environments

Andrew Laghos

Cyprus University of Technology
30 Arch. Kyprianos Str. Limassol, Cyprus
andrew.laghos@cut.ac.cy

Rezumat. This research provides a different perspective to analyzing the social networks that are formed in online learning environments. The novelty of this study lies in the investigation of the evolution of the online social networks as opposed to most current research which focuses only on the end state of a course when analyzing its computer-mediated communication. These educational social networks continually evolve and change over time, thus a method which can be used to assess their evolving nature is necessary. The contribution of this paper to the HCI community is the recommendation of Evolutionary Social Network Analysis as a method for studying students’ communication interactions with each other during the duration of an online course. In the approach followed, the proposed method was applied to a case study and the results show that it can be a useful tool for researchers and educators in studying evolving social networks.

Textul integral

 

O analiză privind accesibilitatea şi calitatea informaţiei referitoare la suicid disponibilă pe Internet în limba română

Ana Maria Marhan

Institutul de Filosofie şi Psihologie “Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, Bucureşti
anamaria.marhan@ipsihologie.ro

Rezumat. Deşi se constată o îngrijorare reală cu privire la relaţia dintre utilizarea Internetului şi a impactului său potenţial asupra comportamentului suicidar, specialiştii nu s-au pronunţat încă cu privire la amploarea acestei probleme. Este neclar, în primul rând, dacă şi în ce măsură un utilizator aflat în situaţie de risc poate să acceseze informaţie referitoare la suicid, sau cât de periculoasă este informaţia care poate fi obţinută la o simplă căutare pe Internet. Pentru a aprecia calitatea, natura şi accesibilitatea informaţiei referitoare la suicid, a fost simulat comportamentul de căutare al unui utilizator potenţial interesat să găsească acest tip de informaţie pe web. Analiza rezultatelor obţinute poate să ofere o indicaţie cu privire la proeminenţa acestui tip de informaţie şi accesibilitatea ei pentru un utilizator obişnuit, vorbitor de limba română.

Textul integral

 

Interfaţă video interactivă pentru sisteme încorporate

Dan Rotar, Dragoş Andrioaia 

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău
Calea Mărăşeşti, nr 157, Bacău
{drotar, dragos.andrioaia}@ub.ro

Rezumat. Lucrarea prezintă modul de realizare a unei interfeţe video interactive pentru sistemele încorporate de mici dimensiuni. Afişarea informaţiei se face pe un ecran de televiziune obişnuit iar introducerea datelor se face cu ajutorul unui creion optic sau cu ajutorul unui ecran tactil. Obţinerea acestor caracteristici se face utilizând un singur microcontroler pe 8 biţi cu caracteristici medii. Studiile de caz prezentate în articol se bazează pe microcontrolerul Microchip PIC16F887. Resursele necesare pentru realizarea interfeţei sunt: modulul de generare a impulsului modulat în durată şi întreruperea asociată acestuia, folosite pentru generarea semnalului video şi modulul comparator – pentru folosirea creionului optic sau două canale ale convertorului analog-digital – pentru folosirea ecranului tactil. Caracterul de noutate a lucrăriirezidă în modul în care este concepută interfaţa video, care poate fi integrată foarte simplu într-un sistem încorporat de mici dimensiuni.

Textul integral

 

Autentificare pe telefon mobil prin recunoaşterea feţei

Julia Kovacs, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică Cluj Napoca
Str. Memorandumului nr. 28
kovacs_julia@student.utcluj.ro, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. Lucrarea prezintă implementarea, testarea şi evaluarea unei tehnici de autentificare pe telefoane Android prin recunoaşterea feţei. Metoda se bazează pe algoritmul Eigenface, care permite variaţii mari ale expresiei faciale. Abordarea Eigenface este des utilizată datorită simplităţii implementării şi capacităţii de învăţare, nefiind nevoie de cunoştinţe de geometrie sau de descrieri specifice explicite ale feţei. Performanţele algoritmului sunt evaluate experimental prin calcularea ratei de acceptare şi a ratei de respingere. Algoritmul este implementat în intermediul unui serviciu Web, ale cărui metode sunt apelate dintr-o aplicaţie dezvoltată pentru telefoane mobile având sistem de operare Android.

Textul integral

 

Utilizarea interfeţelor LabView pentru generarea formelor de undă şi a fişierelor specifice încercării aparatelor electrice de comutaţie

Marinel Popescu, Constantin Iancu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare şi Incercări pentru Electrotehnică, ICMET
Bd. Decebal, 118A, Craiova
marinel_popescu@yahoo.com, lmp@icmet.ro

Rezumat. Lucrarea prezintă câteva aspecte ale activităţii desfaşurate in laborator pentru incercări de natură electrică efectuate aparatelor de comutaţie şi echipamentelor electrotehnice. Sunt evidenţiate elementele principale ale montajelor realizate pentru efectuarea testelor, mărimile fizice măsurate şi inregistrate şi traductoarele utilizate. Scopul lucrării este acela de a prezenta un mod simplu de generare si vizualizare interactivă a evoluţiei mărimilor înregistrate şi analizate în cazul funcţionării aparatelor de comutaţie în regim tranzitoriu. Lucrarea se adresează studenţilor facultăţilor cu profil electric şi oferă punctul de plecare şi suportul necesar pentru dezvoltarea de mijloace de autoinstruire specifice studiului regimurilor dinamice ale aparatelor electrice. Ca element de noutate, lucrarea evidenţiază modul de generare interactivă a formelor de unda şi a fişierelor de date. De asemenea, este permisă analiza şi vizualizarea în mod interactiv a parametrilor obţinuţi.

Textul integral

 

Descrierea diagramatică a prelucrării imaginilor satelitare în aplicaţia GreenLand

Dănuţ Mihon, Vlad Colceriu, Angela Minculescu, Victor Bâcu, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, 28, Cluj-Napoca
{vasile.mihon, vlad.colceriu}@cs.utcluj.ro,
angela.minculescu@gmail.com,
{victor.bacu, dorian.gorgan}@cs.utcluj.ro

Rezumat. Cerinţele societăţii moderne şi predicţiile fenomenelor naturale stau la baza dezvoltării aplicaţiilor, folosite pentru monitorizarea şi analizarea diferitelor fenomene din domeniul Ştiinţelor Pământului. Lucrarea de faţă experimentează metode de prelucrare a imaginilor satelitare prin intermediul aplicaţiei GreenLand. Descrierea acestor metode în formă vizuală reprezintă unul dintre obiectivele principale ale aplicaţiei de faţă. Pentru aceasta au fost definite noţiuni şi concepte noi, referitoare la operatori şi grafuri matematice. Pentru a facilita definirea practică a acestor noţiuni, a fost necesară implementarea unor editoare de grafuri. Acestea folosesc tehnici avansate de interacţiune, care permit utilizatorului dezvoltarea şi utilizarea grafurilor complexe (hipergrafuri) în cadrul procesărilor GreenLand. Platformele gProcess şi ESIP (Environment Oriented Satellite Data Processing Platform) au un rol important în dezvoltarea aplicaţiei GreenLand, oferind servicii pentru generarea, accesul şi gestionarea grafurilor de execuţie. Procesarea datelor spaţiale de dimensiuni mari (imagini satelitare în particular) necesită maşini puternice de calcul. Datorită acestui fapt procesele de execuţie, oferite de aplicaţia GreenLand, sunt dezvoltate ca şi servicii ale platformei Grid. Aceasta oferă spaţii de stocare de dimensiuni mari precum şi resurse puternice de calcul, capabile de a executa procese paralele într-un interval redus de timp.

Textul integral