Revista Română de
Interacţiune Om-Calculator

Vol. 4 (2011) Număr special: Interacţiune Om-Calculator 2011

Volumul Conferinţei Naţionale de Interacţiune Om-Calculator
Bucureşti, 8-9 Septembrie 2011

ISSN 1843-4460

English version


Cuprins

Politeness in Interaction Design
Lyn Pemberton
 

1-8

Challenges in Streamlining User Experience Design
Paul - Alexandru Chiriţă
 

9-12

Un cadru de evaluare a prezenței în mediile sociale
Ana Maria Marhan
 

13-16

Sistem de evaluare a participării unui student la un forum de discuţii
Iulia Paşov, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea
 

17-24

Studii asupra vizualizării datelor și infograficelor
Alecsandru Grigoriu, Sabin Corneliu Buraga
 

25-28

Concepte specifice dialogismului reliefate în evaluarea colaborării participanților unei discuții de tip chat
Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea, Diana Lupan, Ștefan Bobocescu-Kesikis
 

29-34

PolyCAFE: Sistem avansat de evaluare a conversațiilor de tip chat bazat pe modelul polifonic
Traian Rebedea, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Ana Teodorescu, Alexandra Ene
 

35-42

Impactul problemelor de utilizabilitate asupra utilităţii percepute şi experienţei utilizatorului unui scenariu de învăţare bazat pe realitate îmbogăţită
Dragoş Daniel Iordache, Costin Pribeanu
 

43-48

Proiectarea unei huse haptice pentru dispozitive mobile destinate persoanelor cu dizabilități vizuale
Cristian-Alexandru Drăgușanu, Petronela Stan, Andreea-Alexandra Iuga, Marina Cufliuc
 

49-52

Aplicaţii Informatice şi Dispozitive cu Interfaţă Vocală
Paul Fogarassy-Neszly
 

53-58

Influenţa acurateţii perceptuale asupra experienţei utilizatorului unei aplicaţii de învăţare a biologiei
Costin Pribeanu
 

59-62

Dezvoltarea de euristici de utilizabilitate. Studiu de caz: aplicaţii Grid Computing
Cristian Rusu, Dorian Gorgan, Silvana Roncagliolo, Virginica Rusu Măgureanu
 

63-66

Sistem e-learning adaptat pe student
Liana Cornelia Hedeşiu, Cornelia Melenti
 

67-70

Sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe
Ana-Maria Borozan, Ileana Trandafir
 

71-74

Aplicaţii MDL în didactica informaticii
Daniel Safta, Dorian Gorgan
 

75-78

Un model multidimensional şi ierarhic de evaluare a calităţii serviciilor de e-learning
Alexandru Balog
 

79-82

Concepte privind dezvoltarea jocurilor electronice
Alexandru Angelescu, Sabin-Corneliu Buraga
 

83-90

Sistem de recunoaştere a defectelor în materialele textile
Dragoş Cătălin Barbu, Dragoş Nicolae Nicolau
 

91-94

Tehnici de interacţiune utilizator în prelucrarea pe Grid a imaginilor satelitare
Vlad Doru Colceriu, Dorian Gorgan
 

95-98

Vizualizarea interactivă la distanţă a unor scene de obiecte 3D
Claudiu Mera, Dorian Gorgan
 

99-102

Tehnici de interacţiune pentru execuţia modelelor hidrologice pe Grid – aplicaţia gSWAT
Dănuţ Mihon, Victor Bâcu, Teodor Ştefănuţ, Dorian Gorgan
 

103-106

Folosirea gesticii mâinii în interacțiunea om-calculator
Mihaela Coneac, Adrian Iftene
 

107-110

Evaluarea efortului cognitiv de  reconstrucţie mentală a obiectelor pe baza desenelor tehnice
Florin Gîrbacia, Eugen Butilă, Andreea Beraru
 

111-114

Model de realitate virtuală integrat în sisteme informatice geografice
Dârdală Marian, Reveiu Adriana, Furtună Titus Felix
 

115-118

Utilizarea tehnologiei Motion-Capture in medii interactive in timp real
Rizea Victor Adrian, Dinca Florin Alexandru, Ilie Ciprian, Hramco Vera, Polceanu Mihai,  Dorin-Mircea Popovici
 

119-122

Utilizarea contextului pentru îmbunătăţirea interacţiunii om-calculator în spaţii inteligente
Emil Stănescu, Ileana Stănescu
 

123-126

Sistem de regăsire a informaţiei muzicale. Noţiuni teoretice şi aplicaţii
Adrian Simion
 

127-130

 

Rezumate

Politeness in Interaction Design

Lyn Pemberton

School of Computing, Engineering and Mathematics, University of Brighton
Brighton, Lewes Rd, Brighton, UK, BN2 4GJ
lyn.pembeton@brighton.ac.uk

Rezumat. Principles such as minimising memory requirements, clarifying affordance and providing effective feedback have been widely called upon to explain aspects of user experience. These principles call on research in cognitive psychology, often seen as the “home discipline” of human computer interaction. However, since interacting with a computer can be seen in some ways as a communicative act, it may also be useful to call on principles that have been developed in the core communication science of linguistics, especially pragmatics. In this paper we describe the major features of linguistic politeness theory and suggest ways in which usability problems may usefully be reframed in terms of positive and negative face threats. We consider ways in which UI designers can mitigate these threats by applying politeness strategies.

Textul integral

 

Challenges in Streamlining User Experience Design
Paul - Alexandru Chiriţă

Adobe Systems Romania
Anchor Plaza, Timisoara Blvd., No. 26 Z, District 6
Bucharest 061331, Romania
pchirita@adobe.com

Rezumat. As the software industry has evolved into having solutions for many of our basic needs, User Experience (UX) looks like the next big thing to invest in, especially in the enterprise world. This paper presents three development directions I consider crucial for UX design in the years to come: (1) Bringing the design inspiration process closer to designers’ tools and making it more organized, (2) Further optimizing current content creation algorithms, and especially (3) Evaluating new designs with the masses, in a semi-automated fashion.

Textul integral

 

Un cadru de evaluare a prezenței în mediile sociale

Ana Maria Marhan

Institutul de Filosofie și Psihologie ”C. Rădulescu-Motru”
Casa Academiei, Calea 13 Septembrie nr. 13, București
amarhan@ipsihologie.ro

Rezumat. Lucrarea propune definirea unui set de elemente de bază, care se pot constitui într-un cadru de analiză preliminară și evaluare a potențialului de dezvoltare a prezenței pe care îl oferă o platformă de comunicare socială. Cele patru elemente: identitate, spațiu, persistență și acțiune au fost selectate prin analiza empirică a software-ul social utilizat în mod curent în domeniul academic și susținute de rezultate ale cercetărilor recente din psihologie și sociologie.

Textul integral

 

Sistem de evaluare a participării unui student la un forum de discuţii

Iulia Paşov, Ştefan Trăuşan-Matu, Traian Rebedea
Universitatea Politehnica Bucureşti
Splaiul Independenţei nr. 313, Bucureşti
iulia.pasov@cs.pub.ro
stefan.trausan@cs.pub.ro
traian.rebedea@cs.pub.ro

Rezumat. Scopul acestui studiu a fost acela de a oferi o unealtă utilizată în comunicarea mediată de computer (CMC) precum şi în sprijinirea experiențelor educaționale pe calculator. Acest studiu se bazează pe un model numit  comunitate de interes (“community of inquiry”) ce constă în trei elemente esențiale ale unui proces educaţional: prezenţa cognitivă, socială şi educativă. Indicatori (cuvinte, expresii) pentru fiecare dintre cele trei elemente se obțin în urma analizei textelor. Acești indicatori reprezintă șabloane pe care cercetătorii le folosesc pentru a analiza niște comunicări scrise, dar şi pentru a ghida personalul didactic spre a utiliza conferințele computerizate cât mai eficient, ca pe un mediu ce facilitează dezvoltarea educației. Prin acest studiu se demonstrează că orice conferință computerizată are potențialul de a crea o comunitate cu scopuri educaționale.

Textul integral

 

Studii asupra vizualizării datelor și infograficelor

Alecsandru Grigoriu1, Sabin Corneliu Buraga2

1 Facultatea de Informatică,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România
alecsandru.grigoriu@info.uaic.ro

2 Facultatea de Informatică,
Universitatea „Al. I. Cuza” Iași, România
busaco@info.uaic.ro

Rezumat. În acest articol se descriu o serie de contribuții în domeniul vizualizării datelor și elaborarea infograficelor în prisma a două studii de caz. Primul studiu reprezintă o abordare originală a vizualizării datelor rețelelor sociale și livrarea analizelor în format vectorial. Al doilea studiu constă în proiectarea unei soluții de tip infografic pentru provocarea lansată de Mozilla Labs – Open Data Visualization Competition –  menită să ofere o interpretare statistică și vizuală a datelor oferite de Fundația Mozilla cu privire la categoriile de utilizatori și modul lor de interacțiune cu browser-ul Web Firefox – date obținute prin inițiativa Mozilla Test Pilot.

Textul integral

 

Concepte specifice dialogismului reliefate în evaluarea colaborării participanților unei discuții de tip chat

Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Traian Rebedea,
Diana Lupan, Ștefan Bobocescu-Kesikis

Universitatea Politehnica din București
313 Splaiul Independenței, 060042 București, România
{mihai.dascalu, stefan.trausan, traian.rebedea}@cs.pub.ro, 
{diana.lupan, stefan.bobocescu-kesikis}@cti.pub.ro

Rezumat. Articolul introduce un model de analiză al discursului, particularizat pe discuții de tip chat, care este utilizat pentru evaluarea colaborării rezultată în urma întrețeserii diverselor perspective ale participanților la conversație. Modelul este derivat din dialogism si este axat pe reliefarea celor 3 concepte centrale ale analizei: replica, ecoul și vocea, în lipsa cărora nu am fi avut o percepție profundă și holistică asupra discursului. Traseul evaluării pornește de la oferirea suportului pentru desfășurarea discuției prin intermediul mediului de colaborare pus la dispoziția participanților, modelează discuția pe baza grafului de replici rezultat și oferă feedback la nivel de colaborare și implicare de-a lungul firelor de discuție. În esență, analiza ia în considerare aspecte cantitative cuantificate prin implicarea activă în discuție, calitative la nivelul cognitiei și al relevanței fiecărei replici, precum și sociale din perspectiva inter-animării diverselor voci.

Textul integral

 

PolyCAFE: Sistem avansat de evaluare a conversațiilor de tip chat bazat pe modelul polifonic

Traian Rebedea, Mihai Dascălu, Ștefan Trăușan-Matu, Ana Teodorescu, Alexandra Ene

Universitatea Politehnica din București
313 Splaiul Independenței, 060042 București
{traian.rebedea, mihai.dascalu, stefan.trausan}@cs.pub.ro
{ana.teodorescu, alexandra.ene}@cti.pub.ro

Rezumat. Conversațiile de tip chat au devenit foarte populare printre membrii diferitelor comunități online. Odată cu creșterea în popularitate a învățării colaborative asistate de calculator (Computer Supported Collaborative Learning  sau CSCL), conversațiile de tip chat au început să fie utilizate frecvent în mediile educaționale. Cu toate acestea, problema principală în încercarea de a evalua studenții prin intermediul chaturilor la care participă este că acest proces este extrem de complicat și mare consumator de timp. Astfel, nevoia de a realiza analize și evaluări automate ale studenților pe baza chaturilor a crescut foarte mult.
In consecință, în ultimii ani au fost depuse eforturi pentru dezvoltarea unui instrument care să poată analiza automat conversații chat colaborative utilizate în diverse contexte educaționale. În această lucrare propunem o soluție bazată pe prelucrarea limbajului natural, pe analiza rețelelor sociale, pe analiza semantică latentă, precum și pe metode specifice de data-mining și de regasire de informatii. Toate aceste perspective sunt integrate cu scopul de a oferi următoarele facilități: evaluarea participanților, a replicilor aferente și a gradului de colaborare, vizualizarea topicelor discuției și căutare semantică.

Textul integral

 

Impactul problemelor de utilizabilitate asupra utilităţii percepute şi experienţei utilizatorului unui scenariu de învăţare bazat pe realitate îmbogăţită

Dragoş Daniel Iordache, Costin Pribeanu

ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
iordache@ici.ro, pribeanu@ici.ro

Rezumat. Tehnologiile bazate pe realitate îmbogăţită – AR (Augmented Reality) crează noi oportunităţi de creştere a motivaţiei pentru învăţare în rândul elevilor. Integrarea dintre real şi virtual necesită tehnici de interacţiune  specifice, fapt care face mai dificilă dezvoltarea de aplicaţii utilizabile în acest domeniu. Metodele individuale de evaluare a utilizabilităţii prezintă avantaje specifice dar şi limite atunci când sunt aplicate în mod izolat. Aceasta sugerează utilizarea unei metodologii mixte de cercetare. Această lucrare prezintă o analiză, a impactului pe care o au problemele de utilizabilitate asupra utilităţii şi plăcerii percepute, bazată pe triangularea datelor cantitative şi calitative.

Textul integral

 

Proiectarea unei huse haptice pentru dispozitive mobile destinate persoanelor cu dizabilități vizuale

Cristian-Alexandru Drăgușanu, Petronela Stan,  Andreea-Alexandra Iuga, Marina Cufliuc

Facultatea de Informatică, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Iași
General Berthelot, 16, IAŞI 700483, ROMANIA
{cristian.dragusanu, petronela.stan, alexandra.iuga,
marina.cufliuc}@cs.utcluj.ro

Rezumat. În acest articol vom descrie o metodă de interacțiune a unui utilizator cu afecțiuni de vedere cu un dispozitiv mobil uzual. Acești utilizatori sunt dezavantajați deoarece răspunsurile oferite de un dispozitiv mobil obișnuit sunt în mare parte vizuale.
Propunem o husă pentru dispozitive mobile cu ecran tactil capacitiv, special proiectată pentru a veni în ajutorul persoanelor nevăzătoare. Aceasta este prevăzută cu butoane delimitate în relief, marcate cu caractere Braille. Este confecționată dintr-un material ce permite transmiterea comenzilor către interfața tactilă a telefonului.

Textul integral

 

Aplicaţii informatice şi dispozitive cu interfaţă vocală

Paul Fogarassy-Neszly

BAUM Engineering
Arad, str. Traian Moşoiu nr.8
pf@baum.ro

Rezumat. În acest articol sunt descrise aplicaţii software şi hardware cu interfaţă vocală. Scopul acestora este pe de o parte de a asigura accesul persoanelor cu deficienţe de citire la tehnica de calcul şi comunicare, iar pe de altă parte de a îmbunătăţi uzabilitatea şi ergonomia acestora. Sunt prezentate atât aplicaţii informatice şi dispozitive pentru persoane cu deficienţe de vedere, cât şi de uz general.

Textul integral

 

Influenţa acurateţii perceptuale asupra experienţei utilizatorului unei aplicaţii de învăţare a biologiei

Costin Pribeanu

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr.8-10, Bucureşti
pribeanu@ici.ro

Rezumat. Interesul pentru aspectele hedonice ale interacţiunii cu sistemele de învăţare a crescut spectaculos în ultimii ani. Tehnicile de interacţiune bazate pe realitate îmbogăţită (AR – Augmented Reality) oferă noi oportunităţi pentru creşterea valorii motivaţionale a sistemelor de e-learning. In acest articol se prezintă un index formativ care măsoară acurateţea percepţiei vizuale şi auditive a unei aplicaţii de realitate îmbogăţită pentru învăţarea biologiei. Analiza relaţiei dintre indicatorii măsuraţi formativ şi un construct reflectiv, care măsoară plăcerea percepută, permite evidenţierea influenţei pe care o are utilizabilitatea asupra experienţei utilizatorului.

Textul integral

 

Dezvoltarea de euristici de utilizabilitate. Studiu de caz: aplicaţii Grid Computing

Cristian Rusu1, Dorian Gorgan2, Silvana Roncagliolo1, Virginica Rusu3

1Pontificia Universidad Catolica de Valparaiso
Valparaiso, Chile
cristian.rusu@ucv.cl, silvana@ucv.cl

2 Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Cluj-Napoca, România
dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

3 Universidad de Playa Ancha
Valparaiso, Chile
virginica.rusu@upla.cl

Rezumat. Utilizabilitatea aplicaţiilor bazate pe noi tehnologii ridică noi probleme. Sunt necesare noi metode de evaluare sau (cel puţin) metodele clasice ar trebui adaptate noilor realitaţi/cerinţe. Una dintre cele mai cunoscute metode de evaluare a utilizabilităţii este evaluarea euristică. Mulţi autori au propus seturi specifice de euristici de utilizabilitate, pentru aplicaţii specifice. Procesul de dezvoltare a noilor euristici este puţin formalizat şi (foarte) rar documentat. Lucrarea de faţă prezintă o propunere de metodologie de dezvoltare de noi euristici de utilizabilitate. Se exemplifică aplicarea metodologiei în cazul dezvoltării de euristici de utilizabilitate pentru aplicaţii Grid Computing.

Textul integral

 

Sistem e-learning adaptat pe student

Liana Cornelia Hedeşiu, Cornelia Melenti

Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca
Str. Bariţiu 26-28, Cluj-Napoca
hm_liana@yahoo.com, cornelia.melenti@cs.utcluj.ro

Rezumat. În acest articol vom descrie baza teoretică, modelele şi standardele de învăţare adaptată pe student. În ultima parte a lucrării vom face o prezentare a aplicaţiei educaţionale SINTEGRO_AE, aplicaţie desktop care se adresează în primul rând studenţilor străini care învaţă limba română scrisă şi care a fost concepută astfel încât să respecte nivelul atins în pregătirea sa de către un student.

Textul integral

 

Sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe

Ana-Maria Borozan, Ileana Trandafir

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică, ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr. 8-10
marika@ici.ro itran@ici.ro

Rezumat. Lucrarea prezintă câteva aspecte privind proiectarea şi realizarea unui sistem de management al conţinutului educaţional destinat învăţării orientate pe competenţe. În realizarea sistemului au fost luate în considerare o serie de aspecte specifice şi cerinţe la care sistemele de e-learning orientate pe competenţe trebuie să răspundă:

  • crearea sinergiei dintre procesele de învăţare - instruire şi managementul cunoştinţelor;
  • o nouă abordare privind dobândirea de competenţe şi învăţarea la locul de muncă, procesul de învăţare continuă în care competenţa trebuie să constituie un echilibru între interesul individual şi cel al organizaţiei;
  • structurarea conţinutului şi evidenţierea unor aspecte semantice care să permită personalizarea şi ghidarea la nivel individual a învăţării / instruirii;
  • compatibilitatea cu standardele internaţionale care asigură reutilizarea conţinutului educaţional în diferite contexte şi interoperabilitatea sistemelor de e-learning şi de management al resurselor umane.

Aceste obiective şi cerinţe sunt corelate cu obiectivele actuale ale cercetărilor la nivel european din Programul cadru 7, 2007-2013, în domeniul Technology Enhanced Learning (TeLearn).

Textul integral

 

Aplicaţii MDL în didactica informaticii

Daniel Safta, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca,
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Str. G.Bariţiu nr. 26-28
davonkeep@yahoo.com, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. În acest articol vom prezenta aplicaţii ale modulului de dezvoltare a lecţiilor (MDL) - componenta de modelare a soluţiilor -  în două lecţii de programarea calculatoarelor, lecţii realizate după o nouă abordare în didactica informaticii: modelarea vizuală a algoritmilor şi evaluarea lor pe baza formelor metaforice. Am evidenţiat impactul procesului didactic implementat şi a metodelor didactice aplicate asupra celor două tipuri de utilizatori: studenţi şi profesori. Studiul s-a realizat comparativ, în două tipuri de lecţii, 2D şi 3D.

Textul integral

 

Un model multidimensional şi ierarhic de evaluare a calităţii serviciilor de e-learning

Alexandru Balog

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI Bucureşti
Bd. Mareşal Averescu nr. 8-10, sector 1, Bucureşti, cod 011455
alexb@ici.ro 

Rezumat. În acest articol se definesc dimensiunile calităţii serviciilor de e-learning în scopul dezvoltării unui instrument de măsurare. Sunt trecute în revistă realizările în domeniu şi sunt prezentate fundamentele teoretice ale modelului. Se defineşte un model multidimensional şi ierarhic printr-un factor de ordinul trei (calitatea serviciului de e-learning), trei dimensiuni modelate ca factori de ordinul doi (calitatea interfeţei, calitatea interacţiunii, calitatea rezultatului) şi nouă subdimensiuni modelate ca factori de ordinul unu. În final se prezintă modul de continuare a cercetării.

Textul integral

 

Concepte privind dezvoltarea jocurilor electronice

Alexandru Angelescu, Sabin-Corneliu Buraga

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” Iași
Facultatea de Informatică
Str. General Berthelot, nr. 16, 700483, Iaşi
{alexandru.angelescu, busaco}@info.uaic.ro

Rezumat. Lucrarea reprezintă un studiu de caz ce oferă o imagine de ansamblu asupra principalelor concepte privind dezvoltarea jocurilor electronice și a modalităților prin care acestea sunt puse în practică de către dezvoltatorii de jocuri independenți. Aspectele prezentate vor fi evidențiate cu ajutorul unui proiect original, Beneath a Crimson Sky, un simulator de zbor dezvoltat utilizând framework-ul Microsoft XNA.

Textul integral

 

Sistem de recunoaştere a defectelor în materialele textile

Dragoş Cătălin Barbu, Dragoş Nicolae Nicolau

ICI Bucureşti
Mareşal Averescu, 8-10, Bucureşti
{dbarbu, dragos}@ici.ro

Rezumat. În producţia de ţesături, pentru asigurarea calităţii, detectarea defectelor este un pas vital. Această lucrare prezintă un sistem de detectare a defectelor în ţesături în timp real care necesită algoritmi eficienţi şi puternici de detectare a defectelor. Pe baza caracteristicilor structurii ţesăturilor, folosim modelele local binare (Local Binary Patterns – LBP) pentru a detecta defectele în ţesături. Datorită caracteristicilor subtile ale defectelor, inspecţia defectelor din ţesături este deosebit de dificilă dar şi datorită variaţiilor în textura ţesăturii şi modificărilor factorilor de mediu (de ex.: iluminare, zgomot, etc.). Implementarea online a algoritmilor a arătat că poate fi implementat cu resurse disponibile în mod obişnuit şi poate fi adaptată pentru aplicaţii industriale.

Textul integral

 

Tehnici de interacţiune utilizator în prelucrarea pe Grid a imaginilor satelitare

Vlad Doru Colceriu, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Bariţiu nr. 28, 400027, Cluj-Napoca
colceriu_vd@yahoo.com, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. Această lucrare prezintă tehnicile de interacțiune om-calculator, care sunt utilizate în executia unor programe pe platforma Grid. Este prezentat modul în care o astfel de aplicație rezolvă problema managementului datelor, a selectării datelor de intrare specifice unei operații, sau  prezentare a stării interne şi a controlării execuției unui operator.  De asemenea, se va prezenta modul de vizualizare a datelor de intrare-ieșire în mod separat și comparativ. Nu în ultimul rând se va face o analiză a beneficiilor și constrângerilor tehnicilor de interacțiune incluse în acest experiment.

Textul integral

 

Vizualizarea interactivă la distanţă a unor scene de obiecte 3D

Claudiu Mera, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Bariţiu nr. 28, 400027, Cluj-Napoca
claude_mera@yahoo.com, dorian.gorgan@cs.utcluj.ro

Rezumat. În acest articol vom descrie realizarea unei aplicaţii de vizualizare interactivă la distanţă a unor scene de obiecte 3D.  În acest scop, se prezintă o aplicaţie interactivă care permite atât utilizatorilor unor sisteme cu capabilităţi grafice reduse, cât şi celor având sisteme performante, să vizualizeze scene ale căror complexitate grafică implică un efort de calcul semnificativ. Sunt introduse aspecte teoretice legate de activitatea curentă în acest domeniu. În finalul lucrării, se prezintă realizările obţinute prin implementarea aplicaţiei.

Textul integral

 

Tehnici de interacţiune pentru execuţia modelelor hidrologice pe Grid – aplicaţia gSWAT

Dănuţ Mihon, Victor Bâcu, Teodor Ştefănuţ, Dorian Gorgan

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca
Str. Memorandumului, 28, Cluj-Napoca
{vasile.mihon, victor.bacu, teodor.stefanut,
dorian.gorgan}@cs.utcluj.ro

Rezumat. Dezvoltarea aplicaţiilor de mediu are un rol din ce în ce mai important în cadrul societăţii moderne, prin preconizarea din timp a fenomenelor naturale şi prin combaterea lor în fază incipientă: evoluţia în timp a temperaturii, inundaţii, poluarea apei etc. Lucrarea de faţă descrie aplicaţia gSWAT, care se bazează pe modelul hidrologic SWAT (Soil and Water Assessment Tool). Punerea în practică a acestuia necesită două etape esenţiale în ceea ce priveşte platforma gSWAT: procesul de calibrare a modelului hidrologic (specific fiecărei regiuni geografice, prin parametrii care caracterizează aceea regiune) şi procesul de creeare de scenarii în funcţie de necesităţile utilizatorului. Procesul de calibrare necesită un volum mare de prelucrare a datelor de intrare. Acesta este unul dintre principalele motive pentru care se foloseşte infrastructura Grid pentru executarea modelului SWAT, infrastructură care oferă suficiente capabilităţi de stocare a datelor şi de putere de calcul pentru satisfacerea acestor cerinţe.

Textul integral

 

Folosirea gesticii mâinii în interacțiunea om-calculator

Mihaela Coneac, Adrian Iftene

Facultatea de Informatică, Universitatea “Al. I. Cuza”, Iași
General Berthelot, 16, 700483, România
{mihaela.coneac, adiftene}@infoiasi.ro

Rezumat. În acest articol se prezintă cum poate fi folosită gestica mâinii în interacțiunea om-calculator. Acest tip de interacțiune poate fi foarte util în cazul persoanelor, care întâmpină de obicei dificultăți, atunci când trebuie să folosească tastatura sau mouse-ul, pentru a putea utiliza calculatorul. Evaluarea pe care am realizat-o ne confirmă acest lucru, subiecții umani care au participat la experiment arătându-se încântați de faptul că pot cu ajutorul mâinii să dea mult mai ușor comenzi uzuale.

Textul integral

 

Evaluarea efortului cognitiv de  reconstrucţie mentală a obiectelor pe baza desenelor tehnice

Florin Gîrbacia, Eugen Butilă, Andreea Beraru

Universitatea Transilvania din Braşov
B-dul Eroilor 29, 500036, Brasov
{garbacia, butila, aberaru}@unitbv.ro

Rezumat. În această lucrare este prezentat un studiu experimental ce a avut ca scop estimarea complexităţii cognitive a desenelor tehnice 2D. În cadrul experimentului a fost măsurat timpul de reacţie al subiecţilor şi precizia de reconstrucţie a obiectelor 3D din proiecţii planare într-un mediu imersiv 3D, comparativ cu utilizarea monitorul 2D. În urma analizei datelor experimentale se constată că datorită timpului de reacţie mare şi preciziei de recunoaştere reduse,  efortul cognitiv al utilizatorului în procesul de dezvoltare al unui produs este ridicat. Precizia de recunoaştere şi timpul de reacţie nu au fost îmbunătăţite considerabil prin utilizarea vizualizării stereoscopice 3D.  În finalul lucrării se propune o modalitate de îmbunătăţire a performanţelor utilizatorului bazată pe percepţia co-localizată a modelului  CAD 3D suprapus peste desenul tehnic 2D.

Textul integral

 

Model de realitate virtuală integrat în sisteme informatice geografice

Dârdală Marian, Reveiu Adriana, Furtună Titus Felix

Academia de Studii Economice
Bucureşti, Piaţa Romană, nr 6
{dardala, reveiua, titus}@ase.ro

Rezumat. Articolul își propune să prezinte o arhitectură software de  implementare a unui model de realitate virtuală în cadrul sistemelor informatice geografice (GIS). Datele spațiale oferă o perspectivă schematică a realității, de aceea se impune a folosi și date raster pentru a da mai mult realism arealului geografic studiat. Folosirea imaginilor drept fundal pentru zona geografică studiată reprezintă o modalitate simplă de a reflecta mai exact realitatea din teren. Imaginile satelitare, ortofotoplanurile sunt câteva surse de astfel de date raster care pot fi folosite în GIS. In cazul unui areal urban, modelele de realitate virtuală imersivă sunt printre cele mai adecvate în a prezenta fidel realitatea.

Textul integral

 

Utilizarea tehnologiei Motion-Capture in medii interactive in timp real

Rizea Victor Adrian, Dinca Florin Alexandru, Ilie Ciprian, Hramco Vera, Polceanu Mihai, Dorin-Mircea Popovici

Universitatea OVIDIUS Constanţa  
B-dul. Mamaia 124, 900527, Constanţa  
victor.rizea@gmail.com, cerva@univ-ovidius.ro,
dmpopovici@univ-ovidius.ro

Rezumat. Contribuţia de faţă aduce în discuţie utilizarea tehnologiei de captare a mişcării umane (motion capture - MoCap) într-un context virtual interactiv. Perspectivele abordate sunt complementare; prima tratând problema utilizării MoCap în obţinerea comportamentelor la nivelul actorilor virtuali iar a doua problema captării, aplicării şi redării în timp real a comportamentelor exprimate natural pe un personaj virtual, avatarul utilizatorului.  
În vederea exemplificării problematicii discutate am făcut apel la mediul virtual, interactiv, al cetăţii Tomis. Aici, utilizatorii pot atât să experimenteze activităţi portuare prin intermediul interacţiunii cu personaje virtuale autonome ce populează mediul virtual, cât şi să converseze cu un personaj virtual controlat de un expert în domeniul istoric, ghidul real.
După prezentarea soluţiei arhitecturale, articolul discută asupra aspectelor de aplicabilitate ale tehnologiei MoCap, demonstrând punctul de vedere pe baza aplicaţiei susmenţionate şi încheie prin perspective şi concluzii.

Textul integral

 

Utilizarea contextului pentru îmbunătăţirea interacţiunii om-calculator în spaţii inteligente

Emil Stănescu, Ileana Stănescu

ICI - Bucureşti
Mareşal Averescu 8-10, sector 1, Bucureşti
stanescu@ici.ro, ileanas@ici.ro

Rezumat. In cadrul lucrării prezentăm unele concepte şi tendinţe referitoare la micşorarea complexităţii interacţiunii unui utilizator cu echipamentele pe care le are la dispoziţie în cadrul unui spaţiu inteligent. Spaţiul inteligent conţine o varietate de echipamente şi aplicaţii software care oferă informaţii şi se adaptează la contextul existent în acest mediu. Contextul şi conştientizarea contextului în cadrul sistemelor de calcul capătă o importanţă din ce în ce mai mare prin proliferarea echipamentelor de calcul şi a senzorilor care înconjoară un utilizator mobil. Contextul poate fi privit pe diferite paliere putând fi folosit atât pentru îmbunătăţirea interfeţei cu utilizatorul cât şi pentru furnizarea unor servicii adaptate contextului existent. Ca studiu de caz referitor la îmbunătăţirea interacţiunii om-calculator, prezentăm o abordare recentă de conectare wireless inteligentă a unui terminal, care dispune de interfeţe de reţea multiple, la puncte de acces ale unor reţele de comunicaţie care folosesc tehnologii diferite. Această conectare se face fără a fi nevoie de intervenţia utilizatorului pentru selectarea punctelor de acces la reţelele respective.

Textul integral

 

Sistem de regăsire a informaţiei muzicale. Noţiuni teoretice şi aplicaţii

Adrian Simion

Universitatea POLITEHNICA Bucureşti
Catedra de Calculatoare a Facultăţii de Automatică şi Calculatoare
Splaiul Independenţei, nr. 313, 060042, Bucureşti, România
simion.adrian@gmail.com

Rezumat. În această lucrare sunt analizate unele probleme specifice domeniului regăsirii informaţiei muzicale. De asemenea sunt prezentate noţiuni introductive precum şi câteva aplicaţii practice din domeniu. Multe din noţiunile discutate precum şi unele abordări în rezolvarea problemelor îşi vor găsi aplicarea într-un program dezvoltat de autor, detaliat spre sfârşitul lucrării. Ultima parte îşi propune să tragă câteva concluzii despre componentele dificile ale MIR (Music Information Retrieval) şi despre viitorul acestui domeniu.

Textul integral